Телефонуй:

phone (095)-822-93-30 (098)-387-38-62

Розрахунок неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів

Saturday July 9th, 2016

Сімейним кодексом України встановлено обов‘язок батьків утримувати свою дитину до досягнення нею повноліття. Сплата  аліментів з рішенням суду є одним із обов‘язків утримувати дитину тим з батьків, хто проживає окремо від дитини.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 196 Сімейного кодексу України при виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.

П. 22 постанови Пленуму  Верховного Суду України від 15.05.2006р. №3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного  кодексу України при розгляді справ  щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» роз‘яснено, що передбачена ст. 196 СК України відповідальність платника алфіментів за прострочення їх сплати  увиді неустойки (пені) настає лише за наявності вини цієї особи. Відповідно на платника аліментів не можна покладати таку відповідальність , якщо заборгованість утворилася з незалежних від нього причин, зокрема, у зв‘язку із несвоєчасною виплатою заробітної плати, затримкою або неправильним перерахуванням аліментів банками. В інших випадках неустойка стягується за весь час прострочення.

Найперше з‘ясуємо, що таке є неустойка. Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Отож, як правильно розрахувати неустойку (пеню) за заборгованість по аліментах.

Відповідно до правової позиції Верховного суду України від 11.09.2013р. (справа №6-81цс13)  та правової позиції Верховного суду України від 01.10.2014р. (справа №6-149цс14) Верховний Суд України визначав, що при розгляді спорів про стягнення на підставі ч. 1 ст. 196 СК України пені від суми несплачених аліментів суд повинен з’ясувати розмір несплачених аліментів по кожному з цих періодичних платежів, встановити строк, до якого кожне із цих зобов’язань мало бути виконано, та з урахуванням встановленого обчислити розмір пені, виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов’язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, підсумувавши розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначивши її загальну суму.

На даний час правова позиція Верховного Суду України змінилася, так у справі № 6-94цс15 від 01.07.2015р. Верховний Суд України здійснив наступні роз‘яснення відповідно до яких  сума заборгованості за аліментами за попередні місяці не додається до заборгованості за наступні місяці, а кількість днів прострочення обчислюється виходячи з того місяця, в якому аліменти не сплачувались. Тобто неустойка (пеня) за один місяць рахується так: заборгованість за аліментами за місяць помножена на 1 % пені і помножена на кількість днів місяця, в якому виникла заборгованість.

Вищевказане можна подати за наступною формулою:

Р = s * p * Q, де

P – пеня за один місяць,  S – заборгованість за місяць, p – ставка пені  у відсотках за день прострочення, Q- кількість прострочених днів місяця

Загальна сума неустойки (пені) визначається шляхом додавання нарахованої пені за кожен із прострочених платежів (за кожен місяць).

Попередній запис на консультацію

Звертайтеся за професійною
консультацією