Телефонуй:

phone (095)-822-93-30 (098)-387-38-62

Виділ частки із спільної власності

Friday February 3rd, 2017

Достатньо часто зустрічається ситуація, коли власником нерухомого майна є не одна особа, а є декілька співвласників. Найчастіше спільна власність виникає, коли житло приватизовується на всіх членів сім`ї, у випадку коли майно набувається чоловіком та дружиною під час шлюбу, у випадку набуття майна членами сім`ї в результаті їх спільної праці чи коли майно придбавається за спільні кошти членів сім`ї.

Безумовно така форма власності є комфортною для співвласників за наявності згоди між ними щодо користування чи розпорядження майном. Однак, як показує практика, життя йде, сім`ї розростаються, в родині з`являються нові члени сім`ї, може відбуватися виділ та перехід часток у зв`язку із відкриттям спадщини і стосунки між співвласниками стають напруженими, у співвласників немає згоди щодо спільного володіння майном. Відповідно виникають питання щодо можливості розпорядження своєю часткою, можливості її виділу.

Що таке спільна власність?

Найперше потрібно зазначити, що розрізняють спільну сумісну, коли частки співвласників є невизначеними та спільну часткову власність, коли частки чітко встановлені.

Правовий режим спільної власності характеризується наступними ознаками:

  • наявність безумовної згоди співвласників майна щодо здійснення ними права власності
  • якщо один із співвласників розпоряджається спільним майном, то вважається що останній діє за згодою та погодженням інших. Ось чому при укладенні правочинів, щодо розпорядження спільним майном, необхідна нотаріально посвідчена згода усіх співвласників.
  • право кожного свіввласника на виділ своєї частки

 

Як практично здійснити виділ  частки у будинку  (квартирі)?

Якщо між співвласниками існує згода і вони, не заперечують проти того щоб один з них виділив свою частку, тоді можна укласти договір про виділ такої частки у натурі, який посвідчується нотаріально. У такому випадку право спільної власності припиняється і співвласник набуває набуває право власності на виділене майно один до одного. Однак, якщо існує спір між співвласниками, потрібно звертатися в суд для захисту свого права.

Як правило, під час судового розгляду таких справ проводиться будівельно-технічна експертиза на вирішення якої ставляться питання про можливі варіанти виділу частки співвласника, чи внаслідок виділу одним із співвласників не будуть порушені права інших.

Якщо виділити частку із спільного майна технічно неможливо, або не допускається за законом, такий співвласник може розраховувати на отримання грошової або матеріальної компенсації своєї частки від інших співвласників. Однак потрібно пам`ятати, що компенсація можлива тільки за згодою інших співвласників.

Окрім того при вирішенні даної категорії справ, суд обов`язково повинен врахувати  матеріальний стан інших співвласників, чи мають вони можливість сплатити компенсацію, яку просить зацікавлений співвласник, чи виділ в натурі частки одного із співвласників водночас не порушить прав інших щодо володіння, користування та розпорядження їх майном.

Якщо ж виділити частку одного співвласника не можливо без порушення інтересів іншого, у цьому випадку можна визначити порядок користування спільним майном, чітко закріпивши конкретні приміщення за кожним із співвласників. Найчастіше такий спосіб захисту інтересів співвласника застосовується у випадку, якщо поділу підлягає квартира і виділити окремі житлові приміщення чи обладнати окремі входи просто немає технічної можливості.

З інших питань (юридичні послуги, які надає адвокат Оксани Туркас у Львові) можете залишити заявку на безкоштовну консультацію або зателефонувати.

 
 

Попередній запис на консультацію

Звертайтеся за професійною
консультацією