Телефонуй:

phone (095)-822-93-30 (098)-387-38-62

Особливості сплати судового збору у цивільних справах

Saturday July 9th, 2016

Судовий збір – це збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом.

Закон України «Про судовий збір» диференціює розмір ставки судового збору за подання позовних заяв майнового чи немайнового характеру.

Отож, дуже важливо правильно встановити чи вимоги майнові, а чи немайнові. Для правильного з‘ясування цього, потрібно також враховувати роз‘яснення, викладені у пункті 6 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 “Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних відносин”.

Визначення вартості майна, встановлення ціни позову, та відповідно й розмір судового збору покладається на позивача, згідно статті 80, пункту 4 частини другої статті 119 Цивільного процесуального кодексу України.

Частиною 1 статті 80 Цивільного процесуального кодексу України передбачений алгоритм визначення ціни позову. Так у позовах про стягнення грошових коштів ціна позову визначається сумою, яка стягується; у позовах про визнання права власності на майно або його витребування – вартістю майна; у позовах про стягнення аліментів – сукупністю всіх виплат, але не більше ніж за шість місяців; у позовах про строкові платежі і видачі – сукупністю всіх платежів або видач, але не більше ніж за три роки; у позовах про безстрокові або довічні платежі і видачі – сукупністю платежів або видач за три роки; у позовах про зменшення або збільшення платежів або видач – сумою, на яку зменшуються або збільшуються платежі чи видачі, але не більше ніж за один рік; у позовах про припинення платежів або видач – сукупністю платежів або видач, що залишилися, але не більше ніж за один рік; у позовах про розірвання договору найму (оренди) або договору найму (оренди) житла – сукупністю платежів за користування майном або житлом протягом строку, що залишається до кінця дії договору, але не більше ніж за три роки; у позовах про право власності на нерухоме майно, що належить фізичним особам на праві приватної власності – дійсною вартістю нерухомого майна, а на нерухоме майно, що належить юридичним особам – не нижче його балансової вартості; у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог – загальною сумою всіх вимог.

Що ж робити у випадку коли, на момент подання позову неможливо встановити точну ціну позову і, відповідно, належно порахувати розмір судового збору? У такому разі потрібно відповідно до ч.2 ст.80 ЦПК України клопотати до суду про попереднє визначення судового збору самим судом з наступним стягненням недоплаченої або поверненням переплаченої суми судового збору.

Дуже часто трапляються випадки, коли  у позовній заяві одночасно заявляються вимоги матеріального та нематеріального характеру. У такому випадку згідно з ч.3 ст.6 Закону України «Про судовий збір» потрібно сплачувати судовий збір як за ставками, встановленими для позовів майнового характеру, так і за ставками, передбаченими для спорів немайнового характеру. При цьому, судовий збір сплачується загальною сумою або за кожну вимогу окремо, за бажанням позивача.

Якщо у позові об‘єднано декілька позовних вимог немайнового характеру – судовий збір сплачується окремо з кожної із таких вимог (або загальною сумою), наприклад, за вимогами про усунення перешкод у користуванні власністю та відшкодування моральної шкоди.

Якщо в позовній заяві об’єднано кілька самостійних вимог майнового характеру, пов’язаних між собою, то, враховуючи, що об’єктом справляння судового збору є позовна заява, максимальний розмір судового збору має відповідати загальній сумі всіх вимог. При цьому судовий збір може бути сплачено окремо за кожною вимогою або загальною сумою за всіма позовними вимогами.

Якщо Вам потрібна детальна консультація у цивільній справі або ж з інших питань (ось перелік адвокатських послуг) звертайтесь!

 
 
 
 

Попередній запис на консультацію

Звертайтеся за професійною
консультацією