Телефонуй:

phone (095)-822-93-30 (098)-387-38-62

Роз‘яснення юриста щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

Saturday July 9th, 2016

Згідно ст..64 Закону України „Про вищу освіту” держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками вищих навчальних закладів права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб. Зазначений закон не містить умов про обов‘язковість трирічного відпрацювання або відшкодування в установленому порядку до державного бюджету вартості навчання.

Обов‘язковість відпрацювання або відшкодування вартості навчання випускником порушує конституційне право громадянина на працю, що вільно обирається або на яку він вільно погоджується (ст.. 43 Конституції України) та право на безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах (ст..53 Конституції України).

У вересні 2014р. набули чинності зміни до ст..52 Закону України „Про освіту”, відповідно до яких ч.2 ст. 52, що передбачала обов‘язкове відпрацювання за направленням випускниками вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, було виключено.

Таким чином, враховуючи положення Конституції України, Закону України „Про вищу освіту”, Закону України „Про освіту” потрібно зазначити, що будь-які матеріальні претензії до випускника вищого навчального закладу, підготовка, якого здійснювалася за державним замовленням, є неправомірними, оскільки не існує законних підстав, які б зобов‘язали його відшкодувати до державного бюджету вартість навчання.

Крім того, відсутній і механізм, який би зобов‘язав випускника вищого навчального закладу, підготовка, якого здійснювалася за державним замовленням, відшкодувати до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі понесені витрати за угодою.

На реалізацію положень Закону України „Про вищу освіту” було прийнято постанову Кабінету Міністрів України №216 від 15.04.2015р. „Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України від 22.08.1996р. №992”, якою скасовано норму, щодо обов‘язковості відпрацювання та відшкодування.

Водночас потрібно звернути увагу на наступне.

Відповідно до ст.5 Цивільного кодексу України акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності. Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов’язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.

Отож, якщо студентом було підписано угоду про працевлаштування із керівництвом вищого навчального закладу і роботодавцем до внесення змін у законодавчі акти, що регулюють вищевказані відносини – студент повинен відпрацювати за направленням, в іншому випадку він нестиме відповідальність згідно умов угоди.

Попередній запис на консультацію

Звертайтеся за професійною
консультацією