Телефонуй:

phone (095)-822-93-30 (098)-387-38-62

Стягнення аліментів за кордоном

Monday February 5th, 2018

В останні роки Україну все частіше почали відвідувати іноземні громадяни, українці теж масово виїжджають за межі країни у пошуках роботи, на навчання або просто подорожують.  Це породжує виникнення правовідносин між громадянами України та іноземцями. Сьогодні хотіла б зупинитися на сімейних правовідносинах, зокрема питанні щодо стягнення аліментів на дитину з іноземців та громадян України,які проживають за кордоном.

Загалом для з`ясування особливостей таких правовідносин, найперше необхідно звертатись до міжнародного договору, що регулює питання визнання та виконання рішень суду, судових доручень, отримання доказів за кордоном між Україною та державою, на території якої передбачається стягнення аліментів. Міжнародний договір є першоджерелом права у таких питаннях.

Сімейним кодексом України врегульовано питання стягнення аліментів з осіб, що виїжджають на постійне місце проживання у державу, з якою в України немає договору про надання правової допомоги. В такому випадку, законодавець, для захисту інтересів дитини, передбачає  можливість стягнення аліментів авансом за весь період, до досягнення дитиною повноліття.

Потрібно відмітити, що питання стягнення аліментів за межами країни стало достатньо прозорим та врегульованим, після приєднання України до Конвенції про стягнення аліментів за кордоном у липні 2006р., укладеної в м.Нью-Йорк 1956р. Дану Конвенцію ратифікувало більше 50 країн світу.

Також потрібно пам`ятати про Конвенцію про правову допомогу і правовідносини по цивільним, сімейним та кримінальним справам від 1993р., що діє між країнами СНД.

Загалом існує два способи стягнення аліментів за кордоном:

  • звернення із заявою про стягнення аліментів з кордоном (вирішення питання про стягнення, зміна розміру аліментів);
  • звернення із клопотанням про визнання і виконання рішення суду про стягнення аліментів на території іншої держави.

Посередником між стягувачем аліментів та боржником виступає Міністерство юстиції України, яке приймає документи на виконання за кордон та з-за кордону.

Для  подачі заяви у першому випадку заявнику необхідно подати заяву певної форми, а також  наступну інформацію про боржника: адресу місця проживання протягом останніх 5 років, дані про сімейний та матеріальний стан, підтвердження батьківства, фото, та інші відомі обставини, що мають значені по справі.

Якщо у стягувача на руках вже є рішення суду про стягнення аліментів, що набрало законної сили, він звертається із клопотанням про визнання та виконання рішення суду та подає довідку про належне повідомлення боржника про час та місце розгляду справи про стягнення аліментів,  копії протоколів (журналів)судового засідання, інформацію місце проживання боржника протягом останніх 5 років, відомості про його матеріальний стан, фото.

Як вбачається із наведеного,для належного стягнення аліментів, стягувач повинен володіти значним обсягом інформації про сімейний, матеріальний стан боржника, його місце проживання, а також, боржник  має бути зазначений батьком у свідоцтві про народження дитини.

У випадку, коли люди перебувають у фактичних шлюбних відносинах, а запис про батька в Книзі реєстрації народжень здійснюється зі слів матері, особа, зацікавлена у стягненні аліментів на дитину, спершу повинна встановити факт батьківства у судовому порядку.

Попередній запис на консультацію

Звертайтеся за професійною
консультацією