Телефонуй:

phone (095)-822-93-30 (098)-387-38-62

Цивільні справи

Saturday July 9th, 2016

Послуги адвоката в цивільних справах, Львів
 

Адвокат Оксана Туркас здійснює представництво у таких категоріях цивільних справ:

 • справи, що виникають із договірних правовідносин
 • справи пов‘язані з правом власності
 • справи, що виникають із заподіяння шкоди
 • справи по спорах про спадкування
 • справи, що виникають із шлюбно-сімейних відносин
 • справи, що виникають із трудових правовідносин
 • справи, що виникають із земельних відносин
 • справи, що виникають із житлових відносин
 • справи окремого провадження (обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, визнання особи безвісно відсутньою, визнання особи померлою, встановлення фактів, що мають юридичне значення та ін.)

Послуги адвоката в цивільних справах у Львові

В межах ведення цивільної справи адвокат надає наступні послуги:

 • аналіз документів, для визначення перспективи вирішення спору (судовий чи позасудовий порядок)
 • підготовка письмових висновків
 • складання заяв, вимог, претензій, скарг та ін.
 • ведення переговорів з метою добровільного врегулювання спору
 • ознайомлення з матеріалами справи в суді
 • підготовка і подача позовної заяви
 • написання заперечень на позовні вимоги, клопотань та інших процесуальних документів, які супроводжують рух судової справи
 • допомога в зборі та у фіксації доказів у справі
 • підготовка проекту мирової угоди
 • підготовка та подача апеляційних, касаційних скарг і представлення інтересів Клієнта при їх розгляді
 • участь в процесі виконання рішення суду та ін.

 

Попередній запис на консультацію

Звертайтеся за професійною
консультацією