Телефонуй:

phone (095)-822-93-30 (098)-387-38-62

Карантин і форс-мажор

Saturday March 21st, 2020

17.03.2020р. у Закон України “Про торгово-промислові палати України” (зокрема ч.2 ст.14-1) було внесено зміни, відповідно до яких, факт запровадження карантину внесено до переліку форс-мажорних обставин.

Так, форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Відповідно до роз’яснень Торгово-промислової палати України це не означає автоматичне звільнення від відповідальності у зв`язку із неналежним виконанням забов’язання, однак надає можливість контрагентам в добровільному порядку відтерміновувати виконання зобов’язань, скасовувати штрафні санкції, шляхом укладення додаткових угод. У такому випадку суб’єктам господарювання не потрібно буде додатково отримувати сертифікат про форс-мажорні обставини у ТПП України.

Цікавим є роз’яснення в частині неможливості сплати орендної плати у зв’язку із карантином. Відтак ТПП України може розглядати заяви на засвідчення форс-мажорних обставин у випадку неможливості використання орендарем об’єкта оренди у зв’язку  із введенням на державному рівні обмежень чи заборон.

Додатково необхідно зазаначити, що Торгово-промислова палата України та підвідомчі регіональні палати засвідчують форс-мажорні обставини та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Для суб’єктів малого підприємництва такий сертифікат видається безкоштовно.

Попередній запис на консультацію

Звертайтеся за професійною
консультацією