Телефонуй:

phone (095)-822-93-30 (098)-387-38-62

Підготовка звернень до Європейського суду з прав людини

Saturday July 9th, 2016

Послуги з підготовки звернень до Європейського суду з прав людини, Львів 

Послуги з підготовки звернень до Європейського суду з прав людини

Європейський суд з прав людини – міжнародний орган Ради Європи, що розглядає заяви осіб, які звертаються з приводу порушення їх прав та свобод. Умови розгляду заяв визначаються європейською Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року. Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого більшість європейських держав зобов’язалися дотримуватися прав та основоположних свобод людини.

Основні права людини визначаються і їх захист гарантується безпосередньо самою Конвенцією, а також додатковими протоколами до неї (Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12 і 13), згода на обов’язковість яких надана державами – сторонами Конвенції.

Україна ратифікувала Конвенцію 17 липня 1997 року Законом N 475/97-ВР. Українські нормативні акти визначають лише порядок виконання рішень Європейського суду, а підстави і порядок звернення до Суду фізичних і юридичних осіб з України або з претензіями до України визначається виключно Конвенцією і Протоколами до неї.

До Суду може звернутися будь яка фізична або юридична особа, яка не є державним органом (підприємство, неурядова організація), якщо вона вважає, що її права чи основоположні свободи, передбачені Конвенцією, порушені будь якою з держав, що є учасниками (сторонами) Конвенції.

Особливо слід зазначити, що Суд не виконує функції, які притаманні національним судам, не має повноважень скасовувати або змінювати рішення національних судів. Суд також не може безпосередньо втручатися в діяльність органу влади, дія або бездіяльність якого спричинила порушення прав або свобод. Тобто, якщо Ви судилися в Україні і Вам не подобаються винесені українськими судовими інстанціями рішення, то Європейський суд не буде вирішувати – правильні то були рішення чи ні, не буде змінювати їх або скасовувати, та навіть не буде вимагати цього від держави. Суд також не буде давати вказівки органам влади України. Суд з’ясовує виключно одне питання: чи були порушені Ваші права і свободи, передбачені Конвенцією?

Якщо ж Ваші права і свободи були порушені, Суд присуджує на Вашу користь з України справедливу сатисфакцію. Слід зазначити, що сатисфакцію Суд, зазвичай, призначає досить солідну.

Адвокат Оксана Туркас консультує щодо визначення прийнятності звернень, а також здійснює підготовку заяв-скарг фізичних і юридичних осіб до Європейського Суду з прав людини.

 

Попередній запис на консультацію

Звертайтеся за професійною
консультацією